Inside Sales
Co je Inside Sales
V Inside Sales se vše podřizuje tomu, abychom byli co nejblíže našemu zákazníkovi. Nastavujeme jeho nejefektivnější obsluhu. Celá metodika se vyvíjí od 60. let v USA, kde dnes představuje většinový základ budování obchodních vztahů.
Klíčovým faktorem je přesná analýza zákazníků, situace na trhu a možností firmy. Její výstupy jsou určující pro definici problémů, rizik, a k nastavení cest efektivního fungování obchodu.
Na základě analýzy domlouváme s klientem další kroky.
Především nabízíme:
  • Individuální zaměření na segmenty B2B, B2C
    a nově i pro CallCentra
  • Implementaci doporučených změn
  • Zaškolení zaměstnanců
  • Interim management po dobu implementace změn
  • Podporu při výběru nových zaměstnanců
  • Pomoc při výběru a implementaci CRM